TR EN
Yalıtım Mevzuatları

Enerji verimliliği kanunu ısı yalıtımını zorunlu kılmıştır. 2011 senesinde uygulamaya giren yapılarda enerji performansı yönetmeliğinde, enerji kimlik dökümanın, yeni yapılarda yapım aşamasında, eski binalarda ise 2017 senesine kadar alınmasını zorunlu hale getirmiştir.